Subvencions als establiments comercials del Prat de Llobregat adreçades a l’execució d’obres de millora de l’accessibilitat

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una activitat comercial, de restauració o serveis. L’establiment ha de trobar-se actiu amb una superfície del local no superior als 125m2.

Disposar d’un establiment de comerç, restauració o serveis obert al públic amb una superfície del local  no superior als 125 m2.

Podeu demanar més informació sobre ajuts i subvencions a través del correu electrònic elpratempren@elprat.cat, trucant al telèfon 93 478 68 78  o dirigint-vos presencialment al Servei de suport a les persones emprenedores i a les empreses del Centre de Promoció Econòmica.

La determinació de l’import assignat a cada subvenció es determinarà  a través del sumatori dels pressupostos degudament presentats en el moment de la sol.licitud (exclòs l’IVA).

L’import final de la subvenció serà del 50% de les despeses justificades amb un màxim de 5.000 euros, per establiment sol.licitant.

Es consideraran despeses subvencionables les obres de millora de l’accés a l’entrada de l’establiment i de millora de l’accessibilitat interior del local.

 

L’import de la subvenció es farà efectiu en dos terminis:

 

El primer pagament serà del 60% de l’import total de la subvenció atorgada en 1 mes a comptar des de la resolució

El segon pagament a la justificació de l’obra

Fins al dia 1 d'abril de 2019.

 

Lloc de presentació de les sol·licituds:

Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) (Plaça de la Vila,1)

De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h. De dilluns a dijous de 16.30 h a 19 h. Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Tancat les tardes de Dijous Sant i dels dies 24 i 31 de desembre.

Documents relacionats:

Bases subvencions (pdf - 263535 bytes)

Convocatòria de subvencions (pdf - 251176 bytes)