Subvencions per al foment d’actuacions de promoció i dinamització comercial i dels projectes de l’enllumenat de Nadal

Beneficiaris: totes les associacions de veïns i comerciants del municipi,  sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial i al Registre Municipal d’Entitats del Prat de Llobregat.

Amb la finalitat de donar suport  a les actuacions de dinamització de promoció i dinamització del comerç urbà del municipi i el foment de l’associacionisme comercial.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions, en qualsevol de les seves finalitats, totes les associacions de comerciants del municipi,  sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial i al Registre Municipal d’Entitats del Prat de Llobregat.  

 

També podran sol·licitar subvencions les associacions de veïns i comerciants del municipi i altres associacions que realitzin les actuacions que son l’objecte d’aquestes bases de subvenció. En aquest cas, en la sol·licitud s'haurà de designar un representant amb poders per complir les obligacions i compromisos corresponents.

 

Queden excloses d'aquestes bases de subvencions les cadenes o franquícies comercials i els centres comercials.

 

Podeu consultar el detall dels requisits a les bases específiques de la subvenció.

Són subvencionables les actuacions que tenen com a finalitat:

  • Les actuacions de promoció i dinamització del comerç urbà del municipi i foment de  l’associacionisme comercial.
  • Els projectes d’enllumenat nadalenc dels eixos comercials del Prat que promouen les associacions de veïns i comerciants del municipi.

 

La quantia de les subvencions és la següent:

  1. En el cas de les subvencions a les actuacions de promoció i dinamització individuals de les associacions se subvencionarà com a màxim fins a un 50 % del cost total del programa d’activitats. Aquestes subvencions podran arribar fins al màxim del 60 % en el cas dels projectes presentats en el que col·laborin diverses associacions de comerciants.
  2. En el cas de les subvencions als projectes d’enllumenat nadalenc dels eixos comercials es subvencionarà fins a un màxim del 80 % del cost de la instal·lació del projecte d’enllumenat a subvencionar.

Podeu consultar el detall a les bases específiques de la subvenció.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el dia 31 d'octubre del 2019. Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit.

- Telemàticament: seu.elprat.cat

- Presencialment: Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) (Plaça de la Vila,1)

De dilluns a divendres de 9 a 13.30 h. De dilluns a dijous de 16.30 h a 19 h. Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Tancat les tardes de Dijous Sant i dels dies 24 i 31 de desembre.