Descripció del programa

“UBICAT“ és un programa innovador propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social que es desenvolupa amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Afers Socials mitjançant els fons de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació de la Generalitat.

 

L'objectiu del Programa UBICAT és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions d’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades,  prioritàriament  en situació d'atur de llarga durada,  inactives o persones treballadores que es troben en una situació de precarietat laboral.

Les persones participants del programa disposaran d’un itinerari personalitzat d’activitats individuals i col·lectives d’orientació, i acompanyament tècnic envers la integració sociolaboral.

 

Activitats d’apropament a l’entorn productiu: l’empresa al Prat de Llobregat

El Programa UBICAT contempla una vessant de prospecció amb la voluntat d’establir dinàmiques col·laboratives entre el Centre de Promoció Econòmica i el teixit productiu de la ciutat. Junts podem impulsar accions que millorin el posicionament de les persones al mercat laboral:

  • Conèixer les necessitats laborals i formatives dels sectors empresarials del territori així com establir i fidelitzar vincles de col·laboració.
  • Detectar els requeriments específics de formació, experiència i competències que ha de tenir el personal de l’empresa.
  • Mantenir-nos actualitzats envers els processos de selecció i reclutament que fan servir les empreses. Suport tècnic en la intermediació per competències.

Com podem portar-ho a terme?

  • Fent visites guiades a les instal·lacions de l’empresa
  • Sessions informatives sobre la pròpia empresa, processos de selecció, definició de perfils professionals...

Acollint persones en pràctiques de caràcter no productiu (màxim 40 hores)

 

Documents relacionats:

Programa (pdf - 1415303 bytes)

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001

Subvencionen: