Espai de recerca de feina

Què és el servei?

El programa Espai de Recerca de Feina té com a objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per tal de recolzar les persones usuàries en la seva recerca d'ocupació.

Què ofereix?

És un espai equipat amb ordinadors, telèfon, connexió a Internet i altres recursos adients per a la recerca de feina. A més, compta amb la tutorització de personal tècnic que assessora i orienta les persones a l'hora de concretar el seu procés de cerca. L'usuari disposa de material de suport i es treballen les eines de recerca de feina, el perfil a les xarxes socials o l'entrevista de feina, entre d’altres.

A qui s’adreça?

A persones en edat de treballar que no tingueu feina i estigueu inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya.

Com s’hi pot accedir?

Cal demanar la participació en el programa  en el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i haver-se inscrit al SOC amb la demanda de feina activa, tenir coneixements de català o castellà i autonomia suficient en informàtica i Internet.

Cost del servei

Gratuït.

Altres

El programa està subvencionat pel Fons Social Europeu, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social del Govern espanyol i el Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  

Col·laboren:

Temes relacionats

Orientació laboral

Servei d’acompanyament i assessorament per a persones que busquen feina.

Persones que busquen feina

Servei per inscriure’s a ofertes de treball segons el perfil professional.

Club de feina

Espai físic on podeu buscar feina de manera activa i autònoma.

Tallers per a la recerca de feina

Sessions de treball per millorar les vostres competències en la recerca de feina.

Programa SEFED EL PRAT

Programa de formació ocupacional en empresa simulada.

Espai de recerca de feina per a joves

Aquest servei ofereix un acompanyament ideal a l’hora de buscar feina.

Formació ocupacional

Oferim diferents itineraris formatius dirigits especialment a treballadors i treballado...

Servei Local d'Ocupació

Servei públic de suport a persones que busquen feina i empreses que busquen personal.