Com rodar al Prat

Curtmetratge "Ay el Chacho ... si que sabe"

Si voleu dur a terme la vostra producció en  espais de titularitat municipal  o a la via pública, heu de gestionar el vostre permís a través d'El Prat Film Office.

Si teniu qualsevol dubte de com fer el tràmit, envieu-nos la vostra consulta filmoffice@elprat.cat 

 

La sol·licitud de producció audiovisual, per defecte,  cal fer-la mitjançant tramitació telemàtica  (consulteu si formeu part d'algun dels col·lectius que esteu obligats  a fer el tràmit telemàtic).

Per fer  la tramitació telemàtica, cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu donar-vos  d'alta a l'identificador digital de la Generalitat, l'IDCAt, que garanteix la identitat de les persones a Internet.

En la sol·licitud, haureu de fer constar la informació següent:

  • Nom i CIF de la productora
  • Tipus de producció
  • Client, referència del projecte, nom de la directora/director de la peça
  • Dia i distribució horària per localitzacions
  • Nombre de persones entre equip tècnic i artístic
  • Acció a rodar a cada localització
  • Espai on estacionar els vehicles de rodatge.

Si teniu dubtes o us cal suport a l'hora de fer el tràmit telemàticament, podeu contactar amb el servei OAC 360 trucant al telèfon 93.595.44.14 de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.

Aquí trobareu especificada tota la informació referent al tràmit (taxes, preus públics, ordenances i terminis).

Si no sou un dels col·lectius obligats a fer el tràmit telemàticament, podeu fer la tramitació presencial  emplenant el formulari de sol·licitud de producció audiovisual i una vegada signat, registrant-lo presencialment a l'OIAC (plaça de la Vila, 1, el Prat de Llobregat). En el context actual de la Covid-19, cal trucar prèviament a l'OIAC per demanar cita prèvia.

Aquí trobareu especificada tota la informació referent al tràmit (taxes, preus públics, ordenances i terminis).

La sol·licitud de producció audiovisual ha d'anar acompanyada dels documents següents:

Comunicació de la targeta acreditativa del NIF (document de l’Agència Tributària)

DNI de la persona representant

DNI de la persona que cedeix els poders

Document de cessió de poders per actuar en nom de la productora en la gestió del permís de rodatge

Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil

Factura/rebut justificant de la vigència de la pòlissa de RC

Plànol indicant la localització del set de rodatge i la proposta de localització de l’estacionament del base camp

 

Condicions de prevenció per evitar el contagi de la covid-19:

Pel que fa a les condicions de prevenció d’aplicació en el sector audiovisual, continua vigent el Pla de represa del Sector Cultural referent a l’audiovisual que descriu, entre d’altres, les mesures que afecten les persones que participen en els projectes audiovisuals així com els espais en què es desenvolupen les produccions. Aquest pla es va fer públic el 3 de juliol de 2020 en el marc del Pla estratègic del desconfinament per la covid-19 aprovat pel Govern de Catalunya.

Documentació a aportar per a  l'acompliment de les mesures sanitàries per evitar el contagi de la Covid 19:

Pla de prevenció, seguretat i salut del rodatge. En cas que part de l'equip tècnic o artístic per guió o altres qüestions no pugui aplicar les mesures de seguretat,  el document haurà d'incloure el llistat del personal, especificant les mesures especials que es duran a terme  o bé manifestant la impossibilitat. 

Declaració responsable de la productora conforme:

- Tot el personal que treballa en la producció audiovisual ha rebut la informació i formació sobre els productes, EPIs i protocols normatius necessaris per evitar el contagi.

- El Pla de Prevenció que es presenti complirà les condicions de seguretat i prevenció descrites en el Capítol X sobre produccions i rodatges d’obres audiovisuals publicades en el BOE núm. 130 de 9 de maig de 2020