Orientació educativa


Tags: Jove

Amb l’objectiu d’afavorir la continuïtat dels processos formatius i la reducció de l’abandonament prematur dels estudis postobligatoris, l’Ajuntament del Prat ofereix suport als centres educatius i a la ciutadania per millorar l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat.

Es tracta d’una acció coordinada entre els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i la Xarxa d’Orientació del Prat. Entre d’altres, ofereix:

  • Coordinació de les activitats generals de tutoria, orientació i acompanyament entre els centres i els serveis de la zona per tal d’evitar l’absentisme i l’abandonament i afavorir l’èxit escolar i la continuïtat dels processos formatius.
  • Seguiment i coordinació de l’orientació a l’alumnat de 4t d’ESO, potenciant l’acompanyament per assegurar la continuïtat dels processos formatius de tot l’alumnat que no es gradua.
  • Difusió de l’oferta dels estudis postobligatoris entre el conjunt dels serveis, centres, famílies i alumnes.
  • Elaboració de recursos d’orientació i activitats adreçades a professionals, alumnat i famílies.
  • Coordinació del Servei Educatiu de la Xarxa d'Orientació del Prat (5 reunions per curs): elaboració de la Guia d'Orientació, organització i validació del conjunt d'activitats desenvolupades al llarg del curs i posada en comú de recursos, activitats i serveis adreçats als joves de la ciutat que poden formar part dels plans d'acció tutorial o complementar el treball d'orientació als centres.
  • Elaboració de la Guia d'orientació acadèmica i professional del Prat.
  • Accions de difusió de la campanya de preinscripció i matrícula dels ensenyaments postobligatoris, d'adults i d'idiomes.
  • Xerrades d'informació i orientació als instituts adreçades a l’alumnat de 4t d'ESO que no preveu acreditació en ESO. Se’ls explica l’oferta de programes de formació i inserció i d'altres ofertes formatives del municipi.
  • Jornada d’Orientació Acadèmica i Professional, adreçada a alumnat de 2n de Batxillerat i cicles formatius de grau superior.
  • Jornada d’Orientació de cicles formatius de grau mitjà, adreçada a alumnat de 4t d’ESO de tots els centres públics i concertats del municipi.

Temes relacionats

Assessoria d'orientació acadèmica i professional

Rebeu un cop de mà a l’hora d’escollir els vostres estudis.

Servei d'atenció i acompanyament a joves

Per garantir el desenvolupament vital dels joves.

Servei d'Acompanyament a Joves (SAJ)

Programes d’empoderament juvenil en l’àmbit formatiu, professional i personal.

Per saber més

Guia d'orientació acadèmica i professional

Guia d'orientació acadèmica i professional