Preinscripció ensenyaments per a persones adultes curs 2023-2024: del 20 al 28 de juny de 2023

Centre de Formació de Persones Adultes (CFA) Terra Baixa

Educació per a persones adultes

Comprèn les activitats d'aprenentatge que, en el marc d'aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

En els centres de formació d'adults, les persones de més de 18 anys (o de més de 16 en casos excepcionals) poden estudiar per obtenir el graduat en ESO; fer cursos de formació instrumental; cursos de preparació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior o d'accés a la universitat per a més grans de 25/45 anys; estudiar anglès i francès fins al nivell A2.2 del MECR i català i castellà fins al nivell B1, i cursar ensenyaments COMPETIC, que equivalen als certificats ACTIC (nivells 1,2 i 3).

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció mitjançant la Resolució EDU/507/2023, de 16 de febrer  per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2023-2024.

 

ACCÉS

Amb caràcter general poden accedir a aquests ensenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

 • Per preinscriure's al curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà cal tenir, com a mínim, 17 anys l'any d'inici del curs

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural en què inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents:

 • tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari,
 • ser esportista d'alt rendiment.

Aquest curs segueix el calendari, els criteris d'admissió i el procediment establerts amb caràcter general per als ensenyaments de formació d'adults.
 

PROCÉS 

Abans preinscripció

 • 24 de maig de 2023: publicació de l'oferta d'ensenyaments

  Data en què es publica l'oferta d'ensenyaments.

 • Juny de 2023: període d'informació i orientació

  El mes de juny serà el període preferent d'informació i orientació als alumnes nous.

 • 15 de juny de 2023: oferta inicial de places

  Publicació al web o al tauler d'anunicis del centre del nombre de places per ensenyament i curs.

La preinscripció per al curs 23-24 serà del 20 al 28 de juny de 2023. És molt important consultar el web de l’escola per conèixer el procés i l’horari específic d’acollida de cada ensenyament.

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre. 

Seguiment del procés

4 de juliol de 2023: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

5 de juliol de 2023: sorteig del número de desempat

Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat 

Del 4 al 7 de juliol de 2023: presentació de reclamacions

11 de juliol de 2023:  llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

El centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent. 

 14 de juliol de 2023: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

Formalitza la matriculació

Del 4 al 8 de setembre de 2023:  matriculació

Comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada.

A partir del 12 de setembre de 2023: matrícula dels alumnes de la llista d'espera

Si vols estar al cas de les diferents dates clau i dels terminis, has de tenir en compte alguns aspectes:

 • El procés de preinscripció s'inicia a finals de maig i acaba amb la formalització de la matrícula, a principis de setembre.
 • Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l'assignació final de places als centres educatius.
 • Els centres poden establir dates concretes de matrícula per als diferents ensenyaments que ofereixen, sempre que siguin dins el període general de matrícula establert, i que han de fer públiques en el centre abans de l'inici del període de presentació de sol·licituds.
 • En aquells ensenyaments que hi hagi vacants, també es pot matricular alumnat sense sol·licitud de preinscripció a partir del 4 de setembre.

Així, has d'estar pendent de les dates i de les gestions específiques de cada moment del procés.

 

 

 

Oferta formativa CFA (pdf - 12278718 bytes)

Cursos de francès (pdf - 1921470 bytes)