Llar d'infants Dumbo

Llar d'infants Dumbo

La llar d’infants Dumbo és un centre d’educació infantil de primer cicle amb titularitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb més de 50 anys de trajectòria, adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys. Té una capacitat de 78 places.

Juntament amb les famílies, col·laboren en el desenvolupament harmònic de la personalitat de l'infant, tenint en compte els aspectes físics, psíquics, afectius i socials. Tot això en un ambient estimulant i afavoridor de l'autonomia dels nens i nenes. 

A aquesta llar treballen per donar resposta a la diversitat, als interessos i a les capacitats de tots els infants, i els ofereixen experiències, materials i situacions de joc molt diverses, marcades per un ritme d'activitats quotidianes. 

  • Menjador amb menús adaptats a l’edat dels infants
  • Consell escolar
  • Assessorament del CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç)
  • 1 estança per a infants de 4 mesos a 1 any
  • 3 estances per a infants d’1 a 2 anys
  • 2 estances per a infants de 2 a 3 anys
  • 5 patis assolellats
  • 1 sala d'usos múltiples

Horaris:

  • De dilluns a divendres, de 9 a 17 h (començament segons el calendari escolar fins a finals de juny)
  • Menjador i migdiada: de 12 a 15 h

Quotes:

Les quotes estan fixades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya


Carregant activitats...

Carregant activitat...