Suport a la sol·licitud d'ajuts

El Consell Comarcal gestiona l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per raons socioeonòmiques, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la puntuació derivada de la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars dels sol·licitants. 

Des del Departament d'Educació i del Servei d'Acció Social Municipals s'estableix coordinació amb les comissions socials dels centres educatius,  per prestar ajut i informació a les famílies que tinguin dificultat en el moment de fer la sol·licitud telemàtica.

L'Ajuntament a través del Servei d'Acció Social atorga els  ajuts complementaris.  Aquests ajuts complementen les beques del Consell Comarcal quan aquestes s'han aprovat. Tenen la finalitat  de garantir l’accés al servei de menjador escolar dels nens i nenes de les famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social.

Com es fa la sol·licitud telemàtica

La sol·licitud només es pot fer de manera telemàtica, a través de l'aplicatiu informàtic habilitat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat. Si necessiteu acompanyament durant el tràmit, podeu adreçar-vos al Departament d'Educació, al telèfon 93.379.00.50 ext 5381 o a l'Oficina Integral d'Atenció Social ext. 5494

Els centres educatius facilitaran el model de sol·licitud en paper exclussivament a les famílies que no disposin de cap mitjà electrònic.  Aquesta sol·licitud s'haurà de retornar al seu centre educatiu dins del termini establert.

Les dates de presentació són del 2 al 16 de maig de 2022.

 

Passos per fer la sol·licitud

1. Preparar  la informació que cal tenir abans de començar

  • Preparar número IDALU (número identificació de l'alumne) si no ho teniu consulteu a l'escola), consta a qualsevol informe d'avaluació
  • DNI /NIE persona solicitant i dels membres de la unitat familiar
  • Import mensual 2021 en cas de rebre ajut per a l'habitatge de l'Agència d'Habitatge de Catalunya
  • Import mensual 2021  en cas de tenir assignada pensió per aliments dels fills/es

2. Entrar al la pàgina del Consell Comarcal

3. Llegir la guia per a la tramitació i el full de preguntes freqüents 

4. Iniciar el registre amb el vostre correu electrònic i una contrasenya que creeu per a aquesta sol·licitud. 

5. Recuperar el reguard de la sol·licitud al correu electrònic

6. consultar al setembre la concessió de l'ajut al web del Consell Comarcal

Documentació sobre la convocatòria ajuts menjador escolar curs 2022-2023

Guia per a la tramitació ajut menjadors escolars 22-23 (pdf - 852603 bytes)
Guia per a la tramitació del ajuts de menjador escolar curs 2022-2023

Bases de la convocatòria ajuts menjador escolar curs 22-23 (pdf - 156926 bytes)
Bases de la convocatòria ajuts menjador escolar curs 2022-2023

Preguentes freqüents 22-23 (pdf - 1968120 bytes)

Ajuts individuals complementaris de menjador escolar

Per garantir l’accés al servei a famílies en risc d'exclusió social.