Suport a la sol·licitud d'ajuts

El Consell Comarcal gestiona l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per raons socioeonòmiques, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la puntuació derivada de la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars dels sol·licitants. 

Des del Departament d'Educació i del Servei d'Acció Social Municipals s'estableix coordinació amb les comissions socials dels centres educatius,  per prestar ajut i informació a les famílies que tinguin dificultat en el moment de fer la sol·licitud.

L'Ajuntament a través del Servei d'Acció Social atorga els  ajuts complementaris.  Aquests ajuts complementen les beques del Consell Comarcal quan aquestes s'han aprovat. Tenen la finalitat  de garantir l’accés al servei de menjador escolar dels nens i nenes de les famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social.

Com es fa la sol·licitud telemàtica

Aquest any la sol·licitud només es pot fer de manera telemàtica, a través de l'aplicatiu informàtic habilitat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat.

L'Oficina Integral d'Acció Social ofereix suport a les famílies amb dificultats per fer el tràmit telemàtic.                        Telèfon d'atenció 933790050 ext. 5759.

Les dates de presentació són del 4 al 17 de juny de 2020.

 

Passos per fer la sol·licitud

1. Preparar  la informació que cal tenir abans de començar

  • Preparar número IDALU (número identificació de l'alumne) si no ho teniu consulteu a l'escola)
  • DNI /NIE persona solicitant i dels membres de la unitat familiar
  • Import mensual 2019 en cas de rebre ajut per a l'habitatge de l'Agència d'Habitatge de Catalunya
  • Import mensual 2019  en cas de tenir assignada pensió per aliments dels fills/es

2. Entrar al la pàgina del Consell Comarcal

3. Llegir la guia per a la tramitació i el full de preguntes freqüents 

4. Iniciar el registre amb el vostre correu electrònic i una contrasenya que creeu per a aquesta sol·licitud. 

5. Recuperar el reguard de la sol·licitud al correu electrònic

6. consultar al setembre la concessió de l'ajut al web del Consell Comarcal

Documentació sobre la convocatòria ajuts menjador escolar curs 2020-2021

Preguntes freqüents i informació important a tenir en compte abans de començar a tramitar l 'ajuts (pdf - 857499 bytes)
Preguntes freqüents per tramitar l 'ajuts

Guia per a la tramitació ajut menjadors escolars 20-21 (pdf - 2421363 bytes)
Guia per a la tramitació del ajuts de menjador escolar curs 2020-2021

Bases de la convocatòria ajuts menjador escolar curs 2020-2021 (pdf - 152703 bytes)
Bases de la convocatòria ajuts menjador escolar curs 2020-2021

Preus del menjador escolar curs 2020-2021 (pdf - 48900 bytes)

Ajuts individuals complementaris de menjador escolar

Per garantir l’accés al servei a famílies en risc d'exclusió social.