Xarxa de serveis per a la prevenció i atenció a la infància

Està composada per tots els i les professionals i serveis que, de manera directa o indirecta, atenen infants i adolescents. Tots estan implicats a protegir-los i és amb la coresponsabilitat, treballant junts, que afavoriran que la seva qualitat de vida sigui al més idònia possible. La suma de les maneres de fer i entendre una situació dels diferents serveis permetrà tenir una visió global de la situació de l'infant i l'adolescent i de les seves famílies.