Vols conèixer el mercat laboral del teu itinerari formatiu?

Donar a conèixer l’actualitat del les sortides professionals de la formació.

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

Identificar les sortides professionals del sector.
Aportar a l'alumnat una visió actualitzada del mercat de treball (postCOVID)´.
Apropar a l'alumnat els recursos per a la recerca de feina un cop finalitzin la formació. 
 

Activitats

•    Xerrada explicativa i participativa 

Persones destinatàries

Cicles formatius

Alumnat de cicles formatius