Visita per conèixer el Servei Local d’Ocupació i els recursos i serveis d’ocupació i activitat econòmica que s’ofereixen a la població per complementar i/o millorar l’ocupabilitat a través de la qualificació professional

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Apropar als joves els recursos del municipi que ofereixen programes de formació professionalitzadora i laboral complementaris per al desenvolupament del seu projecte professional.
  • Descobrir les noves oportunitats professionals que ofereix el mercat de treball.

Activitats

  • Xerrada explicativa i participativa
  • Visita al centre per conèixer els espais i serveis

Persones destinatàries

Batxillerat, Cicles formatius, Educació Especial, 4t ESO, Formació de persones adultes, Programes de formació i inserció

Observacions

  • Els continguts de la xerrada s’adapten al grup que fa la demanda formativa.
  • La durada aproximada de l’activitat és de dues hores.
  • Aquesta activitat nomès es far al Centre de Promoció Econòmica