Visita al CRAM i taller de canvi climàtic i espècies invasores

Itinerari per conèixer les instal·lacions i realització d'un taller temàtic per conèixer la repercussió del canvi climàtic en mars i oceans.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Donar a conèixer aquesta entitat i les tasques de protecció del medi marí que desenvolupa
  • Sensibilitzar l'alumnat respecte al valor dels sistemes aquàtics del nostre territori i en especial el marí: riquesa i peculiaritats
  • Conèixer la repercussió del canvi climàtic i la intrusió d'espe`cies en la vida marina
  • Adoptar una actitud crítica i reflexiva davant les problemàtiques que afecten la conservació del medi marí

Activitats

Visita guiada i taller pràctic: el canvi climàtic, com afecta els ecosistemes marins? I les epècies invasores, quina repercussió tenen en la biodiversitat de la Mediterrània?

En aquest taller, l'alumnat investigarà la repercussió que té el canvi climàtic en els mars i oceans per mitjà d'un estudi comparatiu d'un mateix fons marí en diferents dates, esbrinarà la relació entre canvi climàtic i espècies invasores i coneixerà, d'una manera participativa i experimental, alguns dels canvis que tenen lloc en el medi marí.

Té una durada de 3 hores.

Persones destinatàries

Alumnat  de 3r i 4t d'ESO d'educació secundària obligatòria