Visita al CRAM

Itinerari per conèixer les instal·lacions i realització d'un taller temàtic per conèixer la repercussió del canvi climàtic en mars i oceans.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Donar a conèixer aquesta entitat i les tasques de protecció del medi marí que desenvolupa
  • Sensibilitzar l'alumnat respecte al valor dels sistemes aquàtics del nostre territori i en especial el marí: riquesa i peculiaritats
  • Conèixer la repercussió del canvi climàtic i la intrusió d'espe`cies en la vida marina
  • Adoptar una actitud crítica i reflexiva davant les problemàtiques que afecten la conservació del medi marí

Activitats

Visita guiada i taller pràctic opcional.

Té una durada d'entre 1,5 i 3 hores en funció de les activitats triades. 

a la web: https://cram.org/ hi trobareu les propostes per a cada nivell educatiu.

Persones destinatàries

Alumnat de primària i secundària.