Violències masclistes a la vida digital

L’ús de dispositius mòbils, aplicacions i xarxes socials ha amplificat la visibilitat de les violències entre parella, però els rols de gènere i els mandats de l’amor romàntic que operen darrera d’aquestes violències són molt més antics que el primer mòbil de la història. Visionem conjuntament una selecció de fragments audiovisuals al voltant d’aquestes pràctiques relacionals i valorem conjuntament les implicacions de determinades actituds i les seves conseqüències. Coneixerem i comentarem, també, alguns projectes digitals de denúncia, paròdia i sensibilització en relació amb els estereotips de gènere.

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Identificar la problemàtica de la violència masclista, la seva dimensió i les seves característiques principals. 
  • Donar a conèixer els mites que en dificulten la identificació. 
  • Reflexionar sobre els comportaments abusius a les parelles joves. 
  • Difondre els recursos adients per demanar informació/suport. 

Activitats

 

Què treballem?
Reconèixer els mites de l’amor romàntic i els comportaments sexistes i fins i tot violents que s’hi associen.
Entendre les implicacions de pràctiques de ciberassetjament.
Reflexionar al voltant del potencial dels espais digitals per a la denúncia, la sensibilització i la transgressió dels arquetips de gènere i romàntics.

Persones destinatàries

Alumnat de 4t d’ESO, batxillerat i educació especial. Cicles formatius

Observacions

Caldrà poder realitzar projecció