Una sola salut

Temes: Persones
Categories: Viure en Salut
Nivell educatiu: Batxillerat
Eix temàtic: Educació per la salut

El concepte d’ ”una salut” (One Health en anglès) reconeix que la salut de les persones està connectada amb la salut dels animals i del medi ambient.

El canvi global està afectant el planeta quant al clima i té a veure amb l’ús que fem del sòl: desforestació i ramaderia intensiva. Tampoc  s’ha d’oblidar l’augment de viatges internacionals que hi ha hagut en les darreres dècades, tant amb finalitat mercantil com turística, els quals han afavorit la dispersió de molts patògens i vectors per tot el planeta. En conclusió, tots aquests canvis han afavorit la transmissió de malalties entre animals i persones, ja que han aparegut noves oportunitats de contacte entre humans, animals i medi ambient. Font: cresa.cat 

Font imatge: ISGlobal.org

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

Fomentar la connexió entre els diferents àmbits del coneixement (biologia, medi ambient, salut, societat...), perquè l'alumnat reflexioni i es conscienciï sobre la cura pròpia i la relacionada amb el medi ambient i el benestar animal. Els estils de vida no sostenibles  i la sobreexplotació del medi natural com a conseqüència d’un excès de consum de la població mundial tenen repercussions actuals i futures.

Activitats

1 taller en línia de dues hores de durada

Materials de suport:

Connexió a Internet

Persones destinatàries

Batxillerat, Mares i Pares, Professorat

Alumnat de batxillerat, famílies i professorat