Una sola salut

Temes: Persones
Categories: Viure en Salut
Nivell educatiu: Batxillerat
Eix temàtic: Educació per la salut

El concepte d’ ”una salut” ( han donat lloc a l’emergència o la reemergència de moltes malalties. Per exemple, la població humana està en creixement constant i s’està expandint cap a noves zones geogràfiques. Com a conseqüència, el contacte entre persones i animals, tant domèstics com salvatges, cada vegada és més freqüent.

El canvi global està afectant el planeta quant al clima i en l’ús del sòl, com la desforestació i la ramaderia intensiva. Els viatges internacionals, tant amb finalitat mercantil com turística, durant les darreres dècades han afavorit la dispersió de molts patògens i vectors per tot el planeta. Tots aquests canvis han afavorit la transmissió de malalties entre animals i persones, ja que han aparegut noves oportunitats de contacte entre humans, animals i medi ambient. Font imatge: ISGlobal.org

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

Fomentar la reflexió entre l’alumnat i la connexió entre els diferents àmbits de coneixement (biologia, medi ambient, salut, societat...), per conscienciar sobre la cura pròpia i la relacionada amb el medi ambient i el benestar animal. Els hàbits de vida de sobreexplotació del medi natural com a efecte d’un excès de consum de part de la població mundial i estils de vida no sostenibles,  tenen repercussions actuals i futures.

Activitats

1 taller en línia de dues hores de durada

Materials de suport:

Connexió a Internet

Persones destinatàries

Batxillerat, Mares i Pares, Professorat

Batxillerat, professorat i famílies.