Un món amb menys residus

L'activitat pretén que el grup prengui consciència de la importància de fer una bona gestió dels residus i de com a casa, a l'escola i al barri podem ajudar a millorar i salvar el planeta. Amb recreacions i escenificacions visuals i auditives, es viatjarà pel planeta, es visitaran mars i rius, boscos i tots els animals que ens hi trobem, mentre es recullen, es reutilitzen i es reciclen els residus. Es pretén que els participants comprenguin, a través de dinàmiques i vivències, la importància de les 3 R: reciclar – reutilitzar – reduir. Es finalitzarà amb una activitat de relaxació tot descobrint la natura en calma i sense contaminació.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Conèixer l'impacte del consum.
  • Conscienciar de la importància que tenen les nostres decisions per al medi ambient.
  • Identificar els diferents tipus de materials i com  es classifiquen com a residus.
  • Prendre consciència que la història  dels residus no acaba en els contenidors i que hi ha una important tasca darrere.

Materials de suport:

El centre sol·licitant ha de disposar de:

  • Paret o tela blanca
  • Ordinador i projector
  • Màrfegues i matalassos
  • Materials fungibles recol·lectats prèviament (l'educador/a ho comunicarà al grup abans de l'activitat)

Persones destinatàries

Alumnat de 1r i 2n de primària

Observacions

Aquesta activitat pot complementar el suport a la gestió dels residus escolars.