Trobada de representants d'estudiants

.

La trobada de representants d’estudiants és un espai d'interrelació entre l'alumnat jove que exerceix el càrrec de representació d’estudiants als centres educatius de secundària i postobligatòria de la ciutat. Un espai on intercanviar punts de vista, experiències, consells, dubtes, inquietuds... I on adquirir les eines necessàries per desenvolupar les funcions vinculades a la responsabilitat de ser un representant d'alumnes.

Objectius

  • Fomentar la participació als centres.
  • Donar eines a l'alumnat perquè pugui fer ús dels seus drets i deures.
  • Acompanyar els representats dels centres dins els òrgans de participació educativa.
  • Afavorir el treball entre l'alumnat entre els diferents centres de la ciutat.
  • Potenciar una xarxa de representats d’estudiants interinstituts.

Activitats

Activitats i tallers pràctics per tal de donar eines a les persones assistents per poder millorar la seva tasca com a representats de l'alumnat.

Persones destinatàries

Batxillerat, Cicles formatius, Educació secundària

 

 

 

Representants d’estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius: delegats i delegades d’aula, verds i violetes, consellers i conselleres escolars de centre i municipals, i antenes informatives del Lloro.

Observacions

Cada centre educatiu proposa el grup de persones de cada grup classe per assistir a aquesta trobada fora del centre educatiu dins de l'horari lectiu. Es configura un grup de   150 - 200 representants de diferents instituts que interaccionen i reben una formació.

 

 

El professorat acompanya, però es recomana que no assisteixi a la trobada, perquè sigui un espai molt propi entre iguals.