Trobada de representants d'estudiants

La trobada de representants d’estudiants és un espai d'interrelació entre l'alumnat que exerceix el càrrec de delegat, delegada i conseller/a escolar dels centres de secundària, i postobligatòria de la ciutat. Un espai on intercanviar punts de vista, experiències, consells, dubtes, inquietuds... i on adquirir les eines necessàries per desenvolupar les funcions vinculades a la responsabilitat de ser un representant d'alumnes.

Objectius

  • Fomentar la participació als centres.
  • Donar eines al jovent per poder fer ús dels seus drets i deures.
  • Acompanyar als representats dels centres dins els òrgans de participació educativa.
  • Afavorir el treball entre l'alumnat entre els diferents centres de la ciutat.
  • Potenciar una xarxa de representats d’estudiants inter-instituts

Activitats

Activitats i tallers pràctics per tal de donar eines a les persones assistents per poder millorar la seva tasca com a representats de l'alumnat.

Persones destinatàries

Persones delegades, conselleres escolars i antenes informatives de la ciutat

1r i 2n d'ESO dimarts 11 de desembre

3r i 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius dijous 13 de desembre

Observacions

Cada centre educatiu proposa el grup de persones de cada grup classeper assistir a aquesta trobada fora del centre educatiu dins de l'horari lectiu. Es configura un grup de  100-120 representants de diferents instituts que interaccionen i reben una formació.

1r i 2n d'ESO dimarts 11 de desembre

3r i 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius dijous 13 de desembre

El professorat acompanya, però es recomana no assistir a la trobada, perquè sigui un espai molt propi entre iguals.