Tarda XIC

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares, Professorat
Eix temàtic: Suport a la tasca pedagògica

Es tracta d’una Xarxa d’InterCanvi    En aquesta Xarxa, centres educatius de tipologia diversa comparteixen el treball que han desenvolupat per afavorir l’aprenentatge professional docent.

Competències

 • Artística i cultural
 • Comunicativa lingüística i audiovisual
 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • En el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Matemàtica
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Fer accessible i aprofitable el coneixement generat als centres. 
 • Afavorir el desenvolupament professional entre iguals. 

Activitats

En cada edició, la tarda XIC es desenvolupa en un centre educatiu diferent, escollit perquè presenti una experiència pedagògica pròpia a la comunitat educativa. 

En la tarda XIC hi ha cinc moments clau: 

 • L’acollida al centre dels docents visitants 
 • La presentació del centre i del professorat 
 • L’explicació de l’experiència 
 • La visita al centre i l’observació directa dels espais, materials, activitats i recursos implementats 
 • L’intercanvi entre professionals per compartir l’experiència presentada i reflexionar-hi 

La XIC és també un espai telemàtic d’intercanvi i visualització d’experiències que està disponible per fer -hi aportacions i per establir visites entre els centres participants. https://sites.google.com/a/xtec.cat/intercanvi/home 

Persones destinatàries

Professorat dels centres educatius del Baix Llobregat 

Membres de la comunitat educativa