Tarda XIC

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares, Professorat
Eix temàtic: Suport a la tasca pedagògica

Es tracta d’una Xarxa d’InterCanvi de Coneixements entre centres educatius del Baix Llobregat, basada en la transferència pedagògica. En aquesta Xarxa, centres educatius de tipologia diversa comparteixen el treball que han desenvolupat per afavorir l’aprenentatge professional docent.

Competències

 • Artística i cultural
 • Comunicativa lingüística i audiovisual
 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • En el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Matemàtica
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Fer accessible i aprofitable el coneixement generat als centres. 
 • Afavorir el desenvolupament professional entre iguals. 

Activitats

En cada edició, la tarda XIC es desenvolupa en un centre educatiu diferent, escollit perquè presenti una experiència pedagògica pròpia a la comunitat educativa. 

En la tarda XIC hi ha cinc moments clau: 

 • L’acollida al centre dels docents visitants 
 • La presentació del centre i del professorat 
 • L’explicació de l’experiència 
 • La visita al centre i l’observació directa dels espais, materials, activitats i recursos implementats 
 • L’intercanvi entre professionals per compartir l’experiència presentada i reflexionar-hi 

La XIC és també un espai telemàtic d’intercanvi i visualització d’experiències que està disponible per fer -hi aportacions i per establir visites entre els centres participants. https://sites.google.com/a/xtec.cat/intercanvi/home 

Persones destinatàries

Professorat dels centres educatius del Baix Llobregat 

Membres de la comunitat educativa