Taller sobre contaminació acústica 

Temes: Educació
Nivell educatiu: Educació secundària
Eix temàtic: Educació ambiental

 

Activitat per conèixer diferents aspectes sobre sons i sorolls, la contaminació acústica i els seus efectes

 

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Treballar els conceptes relacionats amb el so i el soroll. 
  • Relacionar accions quotidianes amb el nivell de soroll que generen.
  • Conèixer el concepte de contaminació acústica i, de forma genèrica, el terme de salut ambiental.
  •  acústica
  • Donar a conèixer bones pràctiques per reduir la contaminació acústica.

Activitats

Aquesta proposta consta de dues parts ben diferenciades: una d'introductòria a l'aula, en què es treballen els conceptes teòrics i una de posterior fora de l'aula, a la zona d'esbarjo del centre, en què  mitjançant diferents reptes, l'alumnat resol en grup diverses qüesions relacionades amb el so, el soroll i la contaminació acústica. 

Té una durada de dues hores, tot i que es pot fer en dues sessions d'una hora.

Materials de suport:

Per a la part teòrica: aula amb ordinador, projector i altaveus
Per a la realització dels reptes, pati o espai similar
 

Persones destinatàries

Educació secundària, 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO

Alumnat d'educació secundària

Observacions

Aquesta activitat es pot complementar amb un taller sobre l'elaboració de mapes sonors. Podeu demanar-ne informació quan feu la petició d'activitat.