Taller sobre contaminació acústica

Activitat per conèixer, de manera manipulativa, els diferents aspectes de la contaminació acústica i els seus efectes.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Conèixer el concepte de salut ambiental i, més específicament, el de contaminació acústica.
  • Identificar les causes i els efectes dels diversos factors de salut ambiental sobre les persones, i més específicament, de la contaminació atmosfèrica.
  • Relacionar accions quotidianes amb el nivell de soroll que generen.
  • Donar a conèixer bones pràctiques per reduir la contaminació acústica.

Activitats

Activitat per conèixer, de manera manipulativa, els diferents tipus de contaminació, quines en són les causes, quins efectes tenen sobre la salut i quines accions de prevenció es poden fer, centrats en el tema de la contaminació acústica.

Es fan activitats a l'aula amb l'objectiu d'identificar els sons i sorolls que ens envolten, com afecta el soroll a la nostra salut i quines accions de prevenció podem fer.  Les propostes s'adapten a l'edat de l'alumnat.

Si s'escau s'experimenta amb un sonòmetre per mesurar els sons/sorolls de l'entorn proper. 

Segons el nivell educatiu, es fa una sortida de l'escola, a l'entorn més proper o al mateix pati del centre educatiu, per prendre mesures de soroll.

Per primària té una durada d'una hora. Per secundària dues hores.

Persones destinatàries

Educació primària, Educació secundària

Alumnat d'educació primària i secundària

Observacions

Les activitats s'adapten al nivell educatiu de l'alumnat participant.