Taller de Reanimació Cardiopulmonar

Aquesta activitat pretén donar a les persones que hi participen les eines i els recursos necessaris per identificar i actuar davant una situació d’emergència.

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Capacitar  per donar una resposta bàsica en cas d’emergència sanitària
  • Conèixer i entendre el concepte del PAS (Protegir, Avisar  i Socórrer)
  • Saber què és i com es fa el Suport Vital Bàsic
  • Saber què és el DEA i per a què serveix

Activitats

Taller teoricopràctic

Persones destinatàries

Personal docent dels centres educatius i AMPA / AFA