Suport i dinamització de les AMPA/AFA

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament del Prat desenvolupa el Programa de foment de la participació de la comunitat educativa. Dins d’aquest programa s’hi emmarca el Projecte de suport i dinamització de les AMPA i AFA dels centres educatius de la ciutat, que porta a terme diferents accions durant el curs escolar amb la finalitat de facilitar eines i recursos a les AMPAi AFA  de la ciutat.

Objectius

  • Fomentar la participació de les AMPAi AFA  i les famílies en l’àmbit educatiu de l’escola i la ciutat
  • Facilitar eines i recursos per al funcionament de les AMPAi AFA 
  • Dinamitzar les accions realitzades des de les AMPAi AFA  de manera individual i també de manera conjunta
  • Promoure la participació de les AMPAi AFA  i les famílies en diferents estructures i òrgans de participació, dins i fora de l’àmbit educatiu

Activitats

  • Plenari d’AMPA: reunió trimestral de coordinació de totes les AMPAi AFA  amb el Departament d’Educació de l’Ajuntament per informar sobre l’actualitat educativa a la ciutat i coordinar i compartir els projectes duts a terme
  • Subvenció de projectes educatius de les AMPAi AFA : anualment, a principi de curs, es convoca una subvenció per dotar econòmicament els projectes educatius desenvolupats per les AMPAi AFA  dels centres educatius de la ciutat
  • Assessorament regular sobre dubtes al voltant del funcionament de l’entitat i d’altres aspectes relacionats amb la participació als òrgans i estructures de participació de l’escola
  • Altres accions de difusió i implicació de les AMPAi AFA  en projectes educatius i d’altres àmbits

Persones destinatàries

AMPA/AFA i centres educatius que necessitin o vulguin assessorament sobre aspectes generals o concrets de dinamització interna i de les famílies del centre