Cessió del Teatre Modern per a festivals de final de curs i actes culturals que no es puguin dur a terme a l'escola

Competències

  • Artística i cultural
  • D'autonomia i iniciativa personal

Objectius

Facilitar la realització d’activitats artístiques diverses, com festivals de final de curs, setmanes culturals, etc. quan no es puguin fer a l’escola. En la mesura que sigui possible, han de ser activitats que reverteixin en la majoria de l’alumnat del centre.

De manera general, l’activitat ha d’estar organitzada, gestionada i realitzada pels membres de la comunitat educativa del centre educatiu.

Activitats

Cessió del Teatre Modern per a activitats artístiques diverses

Materials de suport:

L’equipament disposa de:

  • 382 localitats 
  • Equip de llums i so, projector i pantalla, i 50 cadires
  • A més, es posen a disposició de les escoles dos tècnics de suport a l’activitat. Qualsevol altra necessitat tècnica s’atendrà puntualment i se’n valorarà la disponibilitat.

Persones destinatàries

Centres educatius en general i AMPA del Prat de Llobregat

Observacions

El periode d'inscripció és a partir de les 09.00 h del dia 12 de setembre i fins a les 15.00h del dia 30 de setembre. Les peticions s’atendran per rigorós ordre d’inscripció al web municipal.

Els centres educatius podran demanar l’equipament  un màxim de dues vegades durant el curs, amb l’assaig previ d’un màxim de 4 hores. Les peticions que superin aquest límit quedaran subjectes a valoració.

Les AMPA / AFA també podran demanar l’equipament per a activitats adreçades a les famílies del centre, amb les condicions del paràgraf anterior. 2018.