Suport als espais verds escolars

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Suport a la tasca pedagògica

Assessorament als centres que disposin d'espais verds, horts, basses o zones enjardinades singulars en el seu equipament, i que vulguin suport per mantenir-los, fer-hi alguna millora (com instal·lar-hi caixes niu, menjadores, i/o hotels d'insectes) o crear-ne algun de nou. En alguns casos caldrà fer formació del grup de professorat del centre que es faci càrrec de la gestió dels espais. 

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Plantejar estratègies particulars per al nucli urbà que integrin la conservació de la biodiversitat. 
  • Potenciar i donar suport al projecte de creació d'hàbitats naturals dins dels recintes escolars, com a microhàbitats per afavorir la biodiversitat dins de la ciutat del Prat. 

Activitats

A determinar segons les necessitats del centre escolar i els recursos municipals disponibles. S’hi pot incloure la creació i/o el manteniment d’espais verds, com horts, basses o jardins de plantes aromàtiques.

Persones destinatàries

Centres escolars del Prat que sol·licitin aquest assessorament per mantenir,  al seu edifici. 

Observacions

Cal emplenar una fitxa que l’organtizació farà arribar amb les dades d’ús d’aquest espai.

Aquest suport es pot complementar amb les activitats "La capsa de natura" ", "Els ocells piulen", "sembrem natura", i "apropa't al camp".