Suport al desenvolupament de projectes d'educació ambiental

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares, Professorat
Eix temàtic: Suport a la tasca pedagògica

Amb aquesta activitat es fa un assessorament als centres docents del Prat que tinguin interès a iniciar o a continuar desenvolupant projectes i/o activitats d’educació ambiental en el marc de la seva adhesió a la xarxa "Al Prat, escoles més sostenibles"creada a l'any 2011.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Donar suport personalitzat a qualsevol activitat de temàtica ambiental per a la qual el centre demani ajut extern. 
  • Identificar les necessitats dels centres en l’àmbit de l’educació ambiental i ajustar l’oferta de serveis que es fa des de l’Ajuntament a aquestes necessitats, coordinant les àrees implicades. 

Activitats

A determinar segons les necessitats del centre escolar i els recursos municipals disponibles. S’hi pot incloure la creació i/o el manteniment d’espais verds, com horts, basses o jardins de plantes aromàtiques..., o activitats per millorar la gestió de residus al centre. 

També s’hi poden incloure activitats amb les AMPA dels centres adhehits a la Xarxa “Al Prat, escoles més sostenibles”, com ara una bicicletada popular o una jornada festiva conjunta. Algunes d’aquestes activitats poden tenir un cost, tal com es preveu a les ordenances municipals vigents. 

Persones destinatàries

Centres educatius adherits a la xarxa “Al Prat, escoles més sostenibles” i les seves AMPA/AFA i tots aquells que vulguin adherir-s'hi