Servei Comunitari Connecta Jove

Programa que impulsa la participació dels i les joves a la comunitat per mitjà d’accions formatives orientades a les competències digitals bàsiques per a la utilització profitosa de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Es tracta d’un programa intergeneracional, educatiu i social, adreçat als
Els i les joves que proposi el centre impartiran tallers d’informàtica i competències digitals a persones adultes. 

Competències

 • Comunicativa lingüística i audiovisual
 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • En el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Formar els i les joves i promoure la seva participació com a agents promotors de la societat de la informació i la inclusió social.
 • Reforçar en els i les joves participants les habilitats comunicatives, d’organització i planificació de la feina.
 • Millorar les competències en l’ús d’Internet i promoure una navegació responsable entre els i les menors.
 • Crear llaços i vincles entre la ciutadania i potenciar les relacions intergeneracionals.
 • Impulsar el treball en xarxa i la col·laboració entre les entitats del tercer sector, la comunitat educativa i l’administració pública.

Activitats

El projecte s’estructura en dues fases: formació dels i les joves (desenvoluparà als centres educatius) i  formació als adults (es desenvoluparà en diferents equipaments de la ciutat).

Persones destinatàries

Alumnat de 4t d’ESO

Observacions

Es preveu fer un acte de cloenda, obert a l’alumnat participant i les seves famílies, en què es lliurarà un diploma de participació.

Aquesta activitat s’emmarca en el Pla Educatiu d’Entorn. 

La previsió del nombre de places és de