Servei Comunitari

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Suport a la tasca pedagògica

El nou pla d’estudis de l’ESO incorpora el Servei Comunitari com a espai d’implementació de la competència ciutadana. 
L’alumnat aprèn l’exercici actiu de la ciutadania mentre aplica els seus coneixements, capacitats i habilitats amb la finalitat de millorar el seu entorn.
L’Ajuntament i el Centre de Recursos Pedagògics vol donar suport directament a l’alumnat, o al professorat, facilitant que aquestes accions es puguin vincular a la realitat de l’entorn, als recursos i a les entitats que hi intervenen. 

 

 

Objectius

  • Desenvolupar la competència social i ciutadana, per afavorir una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal que els joves esdevinguin membres actius en una societat catalana, democràtica i participativa. 
  • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i la realització de projectes i amb el treball d’equip. 
  • Donar a conèixer a l’alumnat i a les seves famílies, la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves. 
  • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn. 
  • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar. 
  • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori. 

Activitats

A concretar segons el que s’acordi amb el centre que sol·liciti l’activitat.

L'Ajuntament ofereix assessorament individualitzat per mostrar el catàleg de projectes oferts per al curs corresponent. S'adaptaran els projectes a les necessitats i interessos de cada centre. 

 

Pots consultar el catàleg del Servei Comunitari a la web de l'Ajuntament: https://www.elprat.cat/educacio/millora-de-lexit-educatiu/servei-comunitari

 

Persones destinatàries

Professorat i alumnat de 3r i 4t d’ESO