Sensibilització envers la violència de gènere (Teatre)

Temes: Persones
Categories: Dones
Eix temàtic: Sensibilització en clau de gènere

A partir de l’escenificació de situacions concretes que apel·lin a l’imaginari col·lectiu, es pretén fer un treball amb els i les joves de 4t d’ESO dels centres de la ciutat, per tal de fomentar la reflexió i la sensibilització envers la lluita contra la violència de gènere i les relacions interpersonals positives.

Passis al llarg del 2 trimestre de curs  (a concretar segons evolució de les directrius de seguretat sanitària).

Competències

  • Artística i cultural
  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Sensibilitzar l’alumnat perquè prengui consciència de la violència de gènere en les relacions de poder i per prevenir aquest tipus de violència. 
  • Reflexionar sobre l’imaginari social i els estereotips adscrits a ambdós sexes, factors que perpetuen la desigualtat de dones i homes. 
  • Avançar en els vincles afectius positius i en l’expressió de les emocions com a experiències de bons tractes. 
  • Donar eines al professorat perquè conegui les formes que pren la violència de gènere entre la població més jove i fer-li veure que el centre educatiu és un àmbit privilegiat per prevenir-la. 

Activitats

Sessió de teatre i reflexió conjunta posterior 

Persones destinatàries

Alumnat de 4t d’ESO 

Observacions

Les portes s'obriran 15-20 minuts abans per anar entrant de forma endreçada al teatre, grup per grup