Sembrem natura

Activitat per treballar el concepte d’ésser viu

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Introduir el concepte d’ésser viu i veure com els éssers vius interactuen amb l’entorn.
  • Donar a conèixer l’ús i el valor de les plantes del nostre entorn.
  • Fomentar la cura del medi que ens envolta.

Activitats

Iniciem l’activitat amb un diàleg amb els infants fent preguntes en relació amb el concepte d’ésser viu, per esbrinar el seu imaginari amb relació a aquest concepte i fer evolucionar el seu model.

 

Té una durada d'una hora.

Persones destinatàries

Alumnat de I5 i alumnat NEE

Observacions

Aquesta activitat complementa el suport als espais verds escolars.