Regirem l'amor romàntic, imaginaris i mites

Temes: Persones
Categories: Dones
Nivell educatiu: Educació Especial
Eix temàtic: Sensibilització en clau de gènere

Què treballem?

  • Comprendre que la representació de la societat que fan els mitjans de comunicació audiovisual és una construcció.
  • Parar atenció als mecanismes de representació de les relacions afectives en els mitjans de comunicación, que fomenten la pervivència dels mites de l’amor romàntic i la construcció sexista i esbiaixada del món.
  • Identificar les narratives limitants de les històries d’amor en els productes audiovisuals i analitzar noves visions alliberadores i plurals.

 

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

​​​​​​

Activitats


 

Persones destinatàries

Educació Especial, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO

Alumnat de 2n, 3r o 4rt d’ESO i educació especial.

Observacions

Caldrà projectar.