Què fem amb els papers? Vine a conèixer l'arxiu municipal

A la nostra habitació, a casa, a l’escola se’ns perden els papers...; no trobem el full dels deures... Us imagineu què passa en unes oficines? I si són unes oficines tan grans com les d’un ajuntament?

A l’Arxiu Municipal del Prat ens explicaran com posar ordre a les nostres coses per trobar-ho tot i ens ensenyaran les eines dels arxivers i arxiveres, i els secrets de l’Arxiu.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Saber què és un arxiu i per a què serveix
  • Saber quines feines s’hi fan i per què són importants 
  • Conèixer les fonts per a la recerca i la investigació 
  • Acostar l’arxiu als estudiants, com a base per a l’elaboració de treballs de recerca, investigació i informació sobre la ciutat 
  • Donar consells pràctics per aplicar-los a casa en l’organització del treball escolar i per entendre com funciona un arxiu 

Activitats

  • Explicació amb el suport d’una projecció en PowerPoint 
  • Mostra dels diferents suports documentals 
  • Visita a les dependències de l’arxiu: sala de consulta, dipòsits climatitzats, sales de suports especials... 

Persones destinatàries

Alumnat de cicle superior d’educació primària, secundària obligatòria i postobligatòria. Centres de formació de persones adultes 

Observacions

Grup de màxim una aula 

Durada: 1 hora