Què cal saber abans de signar un contracte?

Amb aquesta activitat es vol explicar els contractes de treball més habituals, així com els convenis col·lectius associats a aquelles ocupacions que estan  vinculades amb cada un dels cursos als quals s'adreça la formació. També es vol faciltar el coneixement d'allò important que cal saber i entrendre abans de signar un contracte de treball, i donar eines per tenir atutonomia a l'hora de cercar i trobar informació. 

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

  • Familiaritzar els joves en la lectura i comprensió dels contractes de treball.
  • Entendre el llenguatge que s’utilitza en la redacció de documents.
  • Donar a conèixer els contractes de treball més habituals.

Activitats

  • Xerrada explicativa i participativa
  • Exercici pràctic

Persones destinatàries

Educació Especial, Programes de formació i inserció

Observacions

Els continguts de l'activitat s'adapten al grup que fa la demanda formativa.