Què cal saber abans de signar un contracte?

Explicació dels contractes de treball més habituals, per conèixer aquests documents laborals i integrar què és allò important que cal saber i entrendre abans de signar-ne un

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

  • Familiaritzar els joves en la lectura i comprensió dels contractes de treball.
  • Entendre el llenguatge que s’utilitza en la redacció de documents.
  • Donar a conèixer els contractes de treball més habituals.

Activitats

  • Xerrada explicativa i participativa
  • Dinàmica de grup

Persones destinatàries

Alumnes d'PFI 

Observacions

Els continguts de l'activitat s'adapten al grup que fa la demanda formativa.