S'estructura en 4 sessions de treball i el treball previ de lectura del còmic a casa. En les sessions a l'aula, l'alumnat, distribuït en grups de treball haurà de preparar un producte final que conssistirà en una greu presentació a la resta de la classe del procés d'indagació i reflexió que han  realitzat sobre una de les vulneracions de dets que mostra el còmic "Quan tanco els ulls, recordo".

Cada grup d'alumnes realitzarà una presentació sobre un d'aquests termes proposats:

- Dret a la salut

- Drets sexuals i reproductius

- Dret a la pau i a una vida lliure de violències

- La tasca de protecció de les organitzacions humanitàries

L'alumnat disposarà d'una fitxa de treball centrada en estratègies d'aprenentatge  i una vinyeta de còmic  que guiarà  el procés d'indagació, recerca d`informació i reflexió. La fitxa es complementarà amb un recull de recursos en línia pàgina . web, vídeo, fotografies, etc.) on l'alumnat trobarà contingut relacionat amb la temàtica, per començar a fer la la recerca.

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • Social i ciutadana

Objectius

Sensiblitzar l'alumnat sobre la necessitat de protegir i tractar amb dignitat les persones que fugen buscant refugi. Facilitar la seva acollida en base al dret d'asil.

 

Activitats

A  partir de la lectura del còmic es fan diverses activitats.

http://obreelsulls.normaeditorial.com/

Materials de suport:

Còmic i recursos en línia

Persones destinatàries

3r ESO