Puja al bus!

Aquesta activitat pretén apropar la utilització del transport públic en autobús als nens i nenes.
 

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

L’objectiu principal d’aquesta activitat és acostar als nens i nenes, per mitjà d’una metodologia innovadora, la utilització del transport públic i proporcionar-los informació i recursos perquè tinguin un major grau d’independència en la seva mobilitat.

Activitats

El programa ofereix una activitat completa en què, per mitjà d’una plataforma en línia, es comparteix el coneixement teòric, que imparteixen virtualment a l’aula els mateixos monitors de "Puja al bus!", i el coneixement pràctic, per mitjà d’un viatge en autobús, per consolidar els continguts que els alumnes han après a l’escola.
La sessió en línia també està conduïda per una monitora virtual, la Bruna, que explica de manera dinàmica, fresca, ràpida i conceptual, com fer un bon viatge en bus.

Materials de suport:

Al web de Puja al Bus hi trobareu material de suport perquè els docents el pugueu utilitzar en altres sessions formatives.

Persones destinatàries

Alumnat de cicle superior d’educació primària