Projecte PUNT 16. Projecte d’orientació i acompanyament en la transició escola-treball

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Acció tutorial

Promoure i facilitar la coordinació i la cooperació entre els diferents serveis, entitats, agents i centres d’ensenyament secundari que intervenen en els processos d’orientació, formació i inserció dels joves, per tal de facilitar la seva transició de l’escola a la vida activa.

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

Articular i impulsar un conjunt de mesures per a l’acompanyament i l’orientació dels joves del municipi que es troben al final de l’etapa d’educació obligatòria sense haver-la superat amb èxit, per tal que tinguin al seu abast els recursos d’orientació i les oportunitats de formació i inserció que els permetin construir el seu futur amb normalitat.

Persones destinatàries

Joves de setze anys o més (o que els compleixin abans de finalitzar l’any en curs) i que es trobin en les situacions següents:

  • Joves que finalitzen l’escolarització sense obtenir el graduat en ESO, no tenen previst repetir curs i no tenen definit un itinerari clar de formació i/o inserció laboral per a la seva transició cap a la vida adulta
  • Joves amb escolarització difícil a l’ESO i baixos rendiments acadèmics, amb conductes absentistes o sense, que han complert els setze anys i abandonen el sistema educatiu abans de la finalització de la seva escolarització fins a 4t d’ESO
     

Observacions

Responsable Projecte Punt 16 de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament: Carme Villén - Tel.: 93 379 00 50 (ext. 5120) - A/e: villen@elprat.cat