Projecte de suport a la postobligatòria

Temes: Educació
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Acció tutorial

El projecte de Suport a l’etapa postobligatòria compta amb dues línies de treball. La primera ofereix ajuts econòmics* als centres per garantir que l’alumnat pugui disposar dels llibres i els materials necessaris per començar el curs. La segona ofereix suport acadèmic, personal i emocional a través del recurs BASSA (Bastida de Suport a l’alumnat). La detecció de l’alumnat que opta al projecte es fa en el marc de la Comissió TET, que els instituts convoquen a final de curs. El seguiment es fa en el marc de les comissions socials dels instituts d'FP del Prat i de coordinacions amb els instituts de batxillerat i PFI i amb l'escola per a persones adultes. 

Comptem amb tres educadores de l’entitat SAÓ amb qui tirem endavant el projecte i, en el cas del barri de Sant Cosme,  es fa amb el suport i en coordinació amb l’orientadora professional formativa i la promotora escolar del Pla educatiu d’entorn de Sant Cosme.

*Suport econòmic als centres educatius perquè puguin facilitar l'adquisició de llibres de text i material escolar a l’alumnat d’educació postobligatòria que, per qüestions socioeconòmiques, té dificultats per adquirir-los (aquest ajut s'emmarca en el projecte de ciutat de reutilització de llibres SORELL).

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Matemàtica
  • Social i ciutadana
  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 

Contribuir  a millorar el  pas de l’ESO a la postobligatòria de l'alumnat  que té un possible risc d’abandonament prematur i/o que es troba en una situació socioeconòmica greu.

Activitats

El recurs BASSA disposa de dos punts d'atenció:

-Servei Educatiu del Departament d'Educació (c. del Riu Cardener, 2-14): per a joves residents al barri de Sant Cosme i, per tant, en el marc de treball de les línies del Pla d'educatiu d'entorn de Sant Cosme. Horari: de dilluns a dijous de 16 a 18 h

-Associació Saó Prat (av. del Canal, 110). Horari: de dilluns a dijous de 15.30 a 17.30 h

Persones destinatàries

 

  • Joves que finalitzen l’escolarització sense haver obtingut el graduat en ESO amb vulnerabilitat social i/o acadèmica que pot comportar risc d'abandonament prematur dels estudis.
  • Joves que finalitzen l’escolarització amb el títol d'ESO, però que presenten una vulnerabilitat social i/o acadèmica que pot comportar risc d'abandonament prematur dels estudis

Observacions

Responsable Projecte de suport a la postobligatòria de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament (Carme Villén, tel. 93 379 00 50, ext. 5120, a/e: villen@elprat.cat). El Projecte s'enmarca dins el Pla Educatiu d'Entorn del Prat (PEEP).