Prevenció i control de malalties transmissibles

Objectius

Fer prevenció, control i seguiment de les malalties infeccioses i parasitàries a totes les escoles públiques i i llars d’infants municipals.

Activitats

  • Lliurament de cartes a les famílies de l'alumnat de nova escolarització, amb informació sobre normes d’higiene bàsiques.
  • Assessorament i col·laboració a les consultes i demandes sobre el tema.
  • Seguiment de tots els casos que es comuniquin, segons el protocol.
  • Recollida de dades i avaluació.

Persones destinatàries

Tots els centres docents de la nostra població.

Observacions

 

Es pot fer una formació adreçada a les famílies. És farà una adaptació dels continguts i les sessions es podran fer de manera presencial o impartir en format LIVE per la xarxa social que s'expliciti (google meet, zoom, instagram...)