Prevenció de les Conductes Addictives

Objectius

  • Oferir assessorament i suport als i les professionals, amb relació a com tractar la temàtica de les drogues a l’aula
  • Oferir eines de suport al professorat i mestres en la detecció de possibles consums abusius  o problematics entre el seu alumnat
  • Conèixer els mecanismes per a la derivació al servei integral para les conductes addictives (SPAI)
  • Donar a conèixer les activitats que desenvolupa el SPAI

Activitats

Sessió de trobada on es treballen els diferents aspectes i dificultats associades a la prevenció, detecció i derivació en temes de consums abusius o problemàtics entre l’alumnat.

Persones destinatàries

Personal docent dels centres educatius de la ciutat, així com formadors/es i orientadors/es del col.lectius de joves i AMPA / AFA.

Observacions

Es pot fer formació específica per a les famílies