Prevenció de la violència de gènere

Temes: Educació, Persones
Categories: Dones
Nivell educatiu: Professorat
Eix temàtic: Acció tutorial

Estereotips de gènere i la seva relació amb la violència:

  • Els agents transmissors
  • Construcció de la feminitat i de la masculinitat i el procés de segregació dels sexes a l’institut
  • Mites de l’amor romàntic i falses creences relatives a la sexualitat
  • El conflicte i el gènere

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Prendre consciència de la socialització diferent i desigual a què hem estat subjectes homes i dones, i de la relació que té amb la violència
  • Prendre consciència del paper de l’educació formal en la transmissió de valors sexistes i del potencial que té l’educació com a agent de transformació social
  • Fomentar una educació que promogui el desenvolupament integral dels i les joves, més enllà del que tradicionalment s’atribueixi a la feminitat o a la masculinitat 

Activitats

Taller participatiu que treballarà a partir de la metodologia socioafectiva i presentarà els continguts mitjançant dinàmiques vivencials i participatives que propiciaran l’aprenentatge per mitjà d’experiències emotives i cognitives.

Persones destinatàries

Professorat d’educació secundària