Prevenciò de la Càries

Objectius

  • Fer que la salut dental sigui valorada per la població
  • Estimular els infants perquè adquireixin hàbits saludables quant a salut dental
  • Modificar els hàbits negatius per a la salut dental que prevalen a la comunitat
  • Promoure la modificació de factors ambientals que incideixen negativament en les conductes relacionades amb la salut dental
  • Promoure l’acceptació, per part de la població, de les mesures preventives adoptades per la comunitat 

Activitats

  • Lliurament de cartes a les famílies, amb informació sobre el Programa de Prevenció de la Càries Dental
  • Revisió bucodental dels infants de 1r i 6è d’educació primària  i tractament de fluorització als grups de rics amb la col.laboració del Servei d’Odontologia dels Centres d’Atenció Primària
  • Avaluació de l’activitat

Persones destinatàries

Professorat i alumnat dels centres d’educació primària i secundària de la nostra ciutat