Prevenció d'accidents i Primeres cures

Competències

  • En el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius

  • Orientar, formar i informar la comunitat sobre la prevenció d’accidents i les primeres cures
  • Unificar criteris en les accions d’atenció i cura dels accidents i les primeres cures en la comunitat del Prat de Llobregat
  • Establir un sistema d’informació que permeti conèixer els nivells d’accidentalitat als centres docents, per tal d’establir mesures específiques per prevenir els accidents

Activitats

  • Dotació de material per a les farmacioles de les escoles públiques d’educació primària de la població
  • Inspeccions periòdiques per constatar que se’n fa una bona utilització
  • Distribució del Manual de primers auxilis 

Persones destinatàries

Totes les escoles públiques de primària de la nostra població

Observacions

Es pot fer una formació específica sobre aquest tema per a les famílies i el personal docent.