Pla Educatiu d'Entorn del Prat (PEEP)

Els objectius del PEEP són aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, social, acadèmica i laboral, reduint desigualtats entre col·lectius nfortir l’educació més enllà de l’escola  .     dos comissions:
Representativa

    
  L'estructura a la qual cal retre comptes és la Comissió Representativa del Pla Educatiu d'Entorn, que es reuneix un cop l'any.

Objectius

- Desenvolupar i integrar els processos de detecció  de l'alumnat de l'etapa obligatòria  que presenta factors de risc psicosocial i/o socioeducatiu i acompanyar-lo en el seu procés de creixement.

-Afavorir la participació de l'alumnat que presenta factors de risc psicosocial i/o socioeducatiu en activitats d'educació no formal, i acompanyar-lo en el seu procés de creixement, tot facilitant que l'acció educativa estigui cohesionada entre els agents educatius que hi intervenen.

- Promoure valors solidaris i enfortir el teixit social i comunitari, incorporant metodologies de treball transversal, cooperatiu i vivencial.