Pla Educatiu d'Entorn del Prat

Els objectius del PEEP són aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, social, acadèmica i laboral, reduint desigualtats entre col·lectius; Promoure la cohesió social amb l’enfortiment dels vincles entre famílies, escola i entorn; Enfortir i dinamitzar les xarxes de col·laboració educatives; Enfortir l’educació més enllà de l’escola,       dos comissions:
Representativa