Patrimoni i història: recursos i eines

La incorporació de les noves tecnologies a l’àmbit de l’ensenyament ha suposat nous avenços en la difusió pedagògica de la història i del patrimoni, perquè ofereix al professorat i a l’alumnat, no tan sols coneixements, sinó també eines i recursos adaptats als diferents nivells educatius. 

L’Arxiu del Prat, mitjançant el seu web (www.patrimonicultural.elprat.cat) i la versió mòbil i web d’El Prat ocult (m.elpratocult.elprat.cat) ha volgut posar a l’abast del professorat i de l’alumnat tot un seguit de materials i informació diversa que poden ajudar a treballar i comprendre millor el nostre entorn, la nostra ciutat. 

 

Què hi podem trobar? 

Al web www.patrimonicultural.elprat.cat: exposicions virtuals de temàtiques diverses (transports, dones, eleccions, agricultura, moviment obrer, etc.), els noms del carrers del Prat, el catàleg de patrimoni arquitectònic, les seccions del document, la imatge, el teu carrer i la peça del mes. També s’hi poden trobar les diferents activitats didàctiques que ofereix l’arxiu durant el curs escolar i els dossiers didàctics elaborats a partir d’algunes de les exposicions que han estat realitzades per l’arxiu. 

Al web mòbil m.elpratocult.elprat.cat: material gràfic, textual i sonor que permet optar per una oferta d’itineraris guiats (El Prat nocturn, Els orígens de la ciutat i la Casa de la Vila, El Prat obrer, La petjada de les dones, i El territori i el Prat agrícola). 

A més de les propostes d’itineraris, s’hi pot trobar informació sobre elements patrimonials, espais de memòria i personatges. També es pot accedir al web a través dels codis Qr que hi ha a diferents equipaments i espais de la ciutat. I moltes més coses..! 

El professorat es podrà descarregar tot aquests tipus de materials i fer-los servir per reforçar i complementar la seva tasca docent. 

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal

Objectius

Oferir, als mestres i alumnes, recursos i fonts d’història del Prat. 

Activitats

  • Possibilitat de fer recerca o investigació a partir del material i la informació que hi ha al web de patrimoni cultural 
  • Dossiers didàctics per poder treballar, de manera individual o en grup, o una visió general del Prat o temàtiques concretes 
  • Treball de la història a partir de documents i objectes originals 

Persones destinatàries

  • Professorat dels diferents centres educatius 
  • Alumnat de secundària obligatòria i postobligatòria 
  • Centres de formació d’adults