Prepara't per a la teva 1a entrevista

Es treballa la primera entrevista de feina com a eina facilitadora de l'autoconeixement i del desenvolupament d'habilitats comunicatives.

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana
  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunitcatives  necessàries per complementar la vida quatidina. 

Activitats

  • Autoconeixement a través de text: text d'identificació de competències
  • Dinamica de grup 

Persones destinatàries

Alumnes de secundària adaptada

Observacions

  • Els continguts de la xerrada s'adapten al grup que fa la demanda formativa.
  • La durada aproximada de l'activitat és de dues hores i es pot fer una segona sessió si es considera necessari.